Activiteiten

Gedurende het jaar zijn er verschillende bijeenkomsten waaraan je kan deelnemen.

Zorg dat je deze pagina in de gaten houdt om te zien wanneer er weer trainingen gepland zijn.

 

De eerstvolgende data zijn:

- 26 februari      Werkvormendag paardencoaching (kinderen)    - door Henka Rooze

- 17 maart         Inspiratiesessie PTG                                           - door  Greet Vonk                              Uitgesteld

- 07 april            Workshop PTG                                                    - in samenwerking met                      Uitgesteld                                                                                                                 Greet Vonk en  Henka Rooze 

- 11 juli               Clinic Jill Huijbregts                                              - door Jill Huijbregts

- 18 sept             BHV dag                                                              - door Saskia MorsinkBloemendal's

                                                                                                        Arbo-Adviesburo

- 26 sept             TREC oefenwedstrijd                                           - TopperTinus

- 16 oktober        Clinic Paardencoach Proeverij                             - Open2Contact 

- 25 okt               Clinic zitles                                                           - Pieteke de Reus 

- 21 april             Masterclass (H)erken paardensignalen               - Racheal Draaisma en Kahtalijne Visser

- 2022Start intervisies V-PCN                                        - EquiCoachPro met Henka Rooze